Хидроизолация на основи преди и след строеж

Тъй като основите, мазетата, приземните етажи са построени под нивото на земята, те са склонни да поемат вода и влага.

В тази статия ще разгледаме два вариант: когато сградата вече е построена и трябва да се направи нова хидроизолация постфактум и когато предварително се прави хидроизолация на основите.

Ако сградата вече е построена и забележите влажни стени в мазето или сутерена от време на време, локви с вода тук и там, това може да е много неприятен сигнал. Ако предстои да се строи сграда, предварително се вземат мерки, които да не доведат до вече описаната ситуация в приземните етажи.

Има по-добър и по-лош сценарии на този вариант. По-добрият е да се разминете само с мокрото мазе, олющената боя, мухълът и плесента. В най-лошия случай ще има структурни щети върху сградата. Какъвто и да е случаят, трябва да пристъпите към хидроизолацията на основите.

Хидроизолация на основи при построена сграда

Първо трябва да изберете фирма, която има опит в този вид решения – хидроизолация при вече построена сграда. Назначава се експертен екип, който да инспектира обекта на място и да установи каква може да е причината за появилите се проблеми. Това понякога отнема повече време. Трябва да се направи сериозен анализ, за да се види какви решения ще може да се вземат.

Определено това е по-труден вариант, защото ако проблемът е много сериозен, може да се наложат и сериозни изкопни дейности. Понякога се мисли за направата на дренажна система, която да подкрепи вече съществуващата хидроизолация. Друг път се работи от вътрешната част, така че да не нахлува влага в приземния етаж.

При всички положения,  хидроизолацията на основи след като сградата е построена изисква сериозна експертиза от страна на майсторите и на фирмата, която ще се заеме  с ремонта. Отговорността е много голяма, така че да се постигне максимален резултат с минимални щети на съществуващата собственост.

Хидроизолация на основи при строителство на сграда

Има много важни стъпки за хидроизолация на основи, които се спазват от всеки изпълнител на процедурата. Те са свързано конкретно с мястото, на която ще се извършва хидроизолацията. Понякога за нейното проектиране се отделя сериозен ресурса, за да не се допусне грешка или лошо изпълнение.

Оценяват се опасенията от прииждане или наличието на подземни води, ограниченията за строителство в зоната на наводнения и изискванията според местните строителни норми.

Прави се оглед и се започва анализ на алтернативни фундаментни хидроизолационни системи за конкретния обект или подходящи промени според дадените обстоятелства

Идентифицират се типичните възможности, които биха спрели изпълнението на проекта и се търсят всички потенциалните решения, за да има успешно изпълнение.

Окончателен избор на най-подходящи условия и методи за хидроизолация, включително материалите, които ще са необходими допълнително и други преходни детайли

Не трябва да се правят никакви компромиси с хидроизолацията на една къща.

Като се започне от основите, мине се през терасите, банята, фасадите, та чак до покривното пространство. Това ще ви даде сигурност, че домът ви ще е защитен от силни дъждове, от прииждащи води, от подпочвени води, от всякакви други опасности, които може да бъдат причинени от водата.