Хидроизолация и практически методи

Когато започнете първоначалните дискусии с фирма за хидроизолация, със сигурност специалистите ще ви разкажат за различните видове хидроизолационни материали и ще ви препоръчат най-доброто решение, като предварително поискат данни за обекта, който искате да хидроизолирате.

покрив скатен, Хидростоп
Хидроизолация на покриви

Този избор зависи от конкретните хидроизолационни работи, от които се нуждае вашата сграда, и от наличния ви бюджет. Подробното представяне на методите за хидроизолация може да бъде прочетено извън, това което ще правят майсторите на вашия обект. Не е задължително да знаете всичко, а то е и невъзможно, защото хидроизолационната инсталация, не е като да забиете пирон в стената или като да инсталиране диван в хола. Това е сериозна строително-ремонтна дейност, която изисква високо ниво на професионализъм и сериозен опит от страна на изпълнителите.

Видове хидроизолация според методиката

Обектите, които подлежат на хидроизолация не само сгради. В този текст по-надолу ще наблегнем предимно на сградната хидроизолация, но само като информация сега споделяме, че освен сградите, басейни, резервоари, тунели, пътища, специфични превозни средства, всичко те се хидроизолират според спецификата на самия обект.

Специалистите по хидроизолация на сгради и други обекти, използват продукти и строителни материали, и прилагат един или комбинация от следните изпитани хидроизолационни методи:

Впръскване – този вид хидроизолация става чрез специализирани уреди, които впръскват хидроизолационния продукт върху определеното място. Избраната от изпълнителите система за хидроизолация с пръскане се прилага чрез просто, лесно достъпно оборудване за сухо пръскане, което осигурява разпределение на хидроизолационния слой по площта на самия обект. Най-често продуктите, които се нанасят с метода на спрея са течни и мембранни хидроизолации.

Инжекция – този вид хидроизолация става с инжектиране в субстрата или в пукнатините на определената повърхност, така че те да се запечатат и да се премахне опасността от протичане на вода или проникване на влага. Има сложни инжекционни системи за хидроизолация в основи или в бетонни части, има и по-малки продукти, които са за еднократна намеса и запечатват малки пукнатини.

Хидроизолация с подплата/облицовка – това е процес, който се базира на полагане на постоянен слой под най-горната повърхност на дадения обект. Това са най-често термично заварени листови мембранни облицовки за хидроизолация и облицовка на конструкции, които трябва да бъдат защитени от водната заплаха.

bitumni keremidi, Хидростоп
Хидроизолация на покриви

Твърда хидроизолация – това означава, че защитният слой, образуван от водоустойчивия продукт, е твърд, а физическата форма и размер винаги се запазват непроменени. Твърдата хидроизолация разчита на компактността на самата конструкция, за да постигне целта на строителната хидроизолация. Твърдата хидроизолация в индустрията за покрития използва твърди материали като цимент и пясък като суровини, които са твърди и не се деформират лесно.

Хидроизолация базирана на боя – водоустойчива боя е разтвор образуващ мембранно покритие, което предотвратява риска от влага и просмукване, действа като бариера срещу водата и инхибира растежа на микроби, които се нуждаят от влага, за да оцелеят (като мухъл). Има продукти за редица основи, включително водоустойчива боя за дърво, зидария, тухли, цимент и други.

Хидростоп

Хидроизолация в мазилката – проблемите с влагата поради дъжд във външните стени са често срещано явление. Хидроизолацията на външни стени е лесно лечим проблем, който може да бъде решен от самото начало по време на подготовката на мазилката.  В приготвяне на водоустойчива мазилка с добавяне в хоросана на хидроизолационна добавка е най-лесното и достъпно решение за хидроизолация на стени от самото начало.